معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه

2 روش استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه

سامانه استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه به همه ذینفعان ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک سرمایه این امکان را می‌دهد در صورتی که ضمانت نامه‌‌ای توسط این بانک و به نفع آنها صادر شده باشد، با تکمیل اطلاعات درخواستی از طریق دو روش "استعلام با کد…