مرور برچسب

طرح صیانت از کاربران

طرح صیانت از کاربران‌ با مشاغل خرد اینترنتی چه می‌کند؟

مدتی است که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی خبرساز شده است. تجربه فیلتر شدن تلگرام خاطره خوشی برای ایرانیان بر جای نگذاشته و حالا زمزمه‌ها از محدودیت احتمالی اینستاگرام خبر می‌دهند. نگرانی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که تبعات احتمالی این طرح…