مرور برچسب

عوارضی الکترونیکی

رانندگان بدحساب سد راه الکترونیکی‌شدن عوارض آزادراهی

در حالی که مردم برای پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی یک هفته زمان دارند و جریمه هر یک از عوارض‌های چند هزار تومانی آزادراه‌ها ۴۰ هزار تومان است، باز هم با وجو پیامک‌های چند باره، جریمه را ترجیح می‌دهند و راه را برای الکترونیکی شده عوارض…