معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

فرابانک ملت

دریافت راحت تسهیلات با سامانه هوشمند فرابانک ملت

بانک ملت، با هدف تسهیل و تسریع در فرایند محصولات اعتباری برای رفع نیازهای شخصی مشتریان، سامانه هوشمند تسهیلات فرابانک را ارائه نموده است تا مشتریان بدون نیاز به مراجعه به شعبه بتوانند ضمن دسترسی به امکان بررسی شرایط خود- در صورت احراز…