مرور برچسب

فین تک

پنج روند فین‌تک در سال 2022

با ظهور فن‌آوری‌های جدید، بانک‌های سنتی باید به سرعت با این فن‌آوری‌ها منطبق شوند تا آنچه را که مشتریان انتظار دارند ارائه کنند. این تغییرات منجر به ظهور مدل‌های تجاری جدید در سراسر بخش خدمات مالی می‌شود.