مرور برچسب

قانون صدور چک الکترونیکی

جای خالی چک‌های الکترونیکی در روز‌های کرونایی

 شیوع کرونا در کشور لازمه کاهش مراجعه به بانک‌ها، الکترونیکی شدن چک‌هاست که بانک مرکزی تاکنون اقدامی انجام نداده است. راه‌اندازی چک الکترونیک مستلزم چیست؟  قانون اصلاح صدور چک در آبان سال 97 توسط مجلس شوای اسلامی تصویب شد که…

چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک‌ها

کارشناسان معتقدند انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان کارمندان و مشتریان بانک‌ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند. چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده…

کاهش چک برگشتی و مراجعات مردمی به بانک‌ها با اجرای چک الکترونیکی

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم پنج ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد. بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع…