مرور برچسب

قانون مالیات

مالیات بر عایدی، تراکنش‌های بانکی را هم شامل می‌شود؟

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: بخش تراکنش‌های بانکی که با ارز و خرید و فروش املاک مرتبط است در درآمد افراد دیده نمی‌شد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از تراکنش‌های بانکی را هم پوشش می‌دهد.