مرور برچسب

قربانیان سایت‌های شرط‌بندی

پشت پرده سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین

«احمد» این‌کاره است؛ از آن قماربازهای حرفه‌ای که موهای سرش را در این راه سفید کرده. کلی سماجت به خرج می‌دهیم و پاپی می‌شویم، این‌وآن را واسطه می‌کنیم تا چند کلامی با صدای خفه‌ای که از ته حلقش درمی‌آید، به ما که خودمان را عشق قمار جا…

مجازات مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازدارنده نیست

امین مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، درباره درگاه‌های مرتبط با شرط‌بندی و قمار گفت: در این چالش، دو گروه از افراد شامل «قماربازان» و «صاحبان و گردانندگان» سایت‌های قمار و شرط‌بندی دخیل هستند. وی اظهار کرد: به بیان…

حساب‌های اجاره‌ای و فیشینگ؛ پشت پرده سایت‌های قمار و شرط‌بندی

در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرط‌بندی و ترفند‌های کلاهبرداری‌شان پرداختیم. سایت‌های شرط‌بندی با چه حربه‌هایی نوجوانان و جوانان را معتاد قمار آنلاین کرده‌اند؟ در وانفسای تحریم و مشکلات اقتصادی چطور گردش مالی سایت‌های قمار در روز…