مرور برچسب

قیف پشتیبانی مشتریان

کمک به مشتریان بانکداری دیجیتال از طریق قیف پشتیبانی

«بانکها چگونه می‌توانند در زمان برچیده شدن کلیه شعب بانکی، به مشتریان کمک کنند»؟ آیا این کار غیرممکن به نظر می‌رسد؟ سال 2020 نشان داد که این سناریو امکان‌پذیر است و می‌تواند در آینده در همه بانکها اجرایی شود.