مرور برچسب

مالیات درگاه پرداخت

مالیات درگاه‌های پرداخت؛ فرار مالیاتی یا بهبود شفافیت؟

هفته گذشته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی به دارندگان درگاه پرداخت ارسال شد تا پرونده مالیاتی خود را کامل کنند. یک کارشناس صنعت پرداخت می‌گوید با اینکه انتقادهایی به شیوه اجرای این طرح وجود دارد، اما تخصیص کد مالیاتی به دارندگان درگاه…