مرور برچسب

مبادله ارز دیجیتال

چند میلیون ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند؟

بازار سرمایه ماه‌هاست که تبدیل به یکی از مشکلات مهم اقتصادی شده و در این میان، سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها هر روز بیش از پیش متضرر می شوند و عطای ادامه فعالیت در این بازار را به لقای آن می بخشند.

روزی چقدر رمزارز معامله شده است؟

با توجه به اینکه سال گذشته، بازار رمزارزها رونق گرفت و حجم زیادی از نقدینگی به سمت آن حرکت کرد، برآوردها نشان می‌دهد که در آن زمان روزانه معادل ۲۰۰ میلیارد تومان معامله در این بازار صورت می‌گرفته است.