مرور برچسب

متخلفان بانکی

محرومیت ۵ ساله در انتظار مدیران و کارکنان بانکی خاطی

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس این طرح متخلفان از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی…