پنجشنبه، 9 بهمن 1399

برچسب: مجمع عمومی عادی بانک دی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی آنلاین برگزار...

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره مالی...

آخرین مطالب