مرور برچسب

مدرسه داتین

مدرسه داتین در پنج عنوان شغلی، کارآموز می‌ پذیرد

ایده اولیه راه‌اندازی مدرسه داتین به سال 1399 برمی‌گردد. در آن سال هدف از تاسیس مدرسه ایجاد فرصتی بود تا افراد مستعد و باانگیزه بتوانند روی مباحثی متمرکز شوند که در آن به یادگیری بیشتری نیاز دارند و از این طریق، تجربه‌های لازم را برای ورود…