مرور برچسب

مدیریت اقتصادی

راغفر :مدیریت اقتصادی پس از جنگ به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شد/ این وضعیت قابل پیش بینی بود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بیش از دو دهه است شاهد فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از کشور بوده‌ایم که در سال‌های اخیر در این بستر اقتصاد رفاقتی به نفع بی‌سابقه‌ای تشدید شد. به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر چشم انداز مایوس کننده‌ای را…