مرور برچسب

مسیر شغلی

وقتی در مسیر کاری ناشناخته پا می‌گذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟

ماندن در یک وضعیت ثابت احساس امنیت و آرامش بیشتری به ما می‌دهد و به همین دلیل اغلب تمایلی به تغییر شرایط و انجام کارهای متفاوت نداریم. با این وجود، تغییر دقیقا همان عاملی است که منجر به رشد و شکوفایی ما انسان‌ها می‌شود.