پنجشنبه، 7 اسفند 1399

برچسب: نمادهای زیان‌ده بورسی

شرکت‌های زیان‌ده بورسی

شرکت‌های زیان‌دهی که در بورس سود می‌دهند!

شاید برای بسیاری از مردم و سهام داران بورسی سوال به وجود آید که چطور سهام یک شرکت بورسی که دائم از ورشکستگی سخن...

آخرین مطالب