مرور برچسب

وثایق بانکی

خبرهای خوش از جایگزینی اعتبارسنجی با وثایق بانکی

وزیر اقتصاد در بازدید سر زده از شعب بانکی به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک های دولتی از مشتریان، گفت:گزارش هایی از طریق سامانه طراحی شده بر روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با…