مرور برچسب

وظایف روابط عمومی بانک‌ها

وظایف روابط عمومی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در سال 1400

در شرایطی که در سال 1400 نیز کرونا همچنان در کنار ما وجود دارد بهتر است تا روابط عمومی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با تولید محتوای فاخر مورد نیاز مشتریان در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش، از طریق کانال‌های متنوع اطلاع‌رسانی، به دیده شدن اقدامات…