مرور برچسب

٦٩ سالگی ​بانک صادرات

​بانک صادرات ایران در آستانه ورود به ٦٩ سالگی در کجا ایستاده است؟

شصت و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران در شهریور سال ٩٩ در شرایطی آغاز می‌شود که این بانک توانسته طی سال‌های اخیر هم به لحاظ سهم در جذب منابع و هم در سایر شاخص‌های کلیدی و مهم عملکرد مطلوب و قابل‌توجهی داشته باشد. توقف ٢٠…