معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

پارس یار بانک پارسیان

ارائه خدمات غیرحضوری با سامانه پارس یار بانک پارسیان

با شناخت و توجه به ضرورت‌های کاری صاحبان سپرده‌های حقوقی یا حقیقی مشترک (چند امضایی فاقد شرط برداشت هریک به تنهایی) و به منظور تکمیل زنجیره ارزش خدمات و توسعه سبد محصولات بانکی غیرحضوری، «سامانه پارس یار» در بانک پارسیان طراحی و پیاده‌سازی…