مرور برچسب

پایانه‌های فروش ایران کیش

جلسه هم‎‌اندیشی بانک تجارت و شرکت ایران کیش در گیلان

جلسه هم‌اندیشی بانک تجارت و شرکت ایران کیش در دفتر مدیریت شعب گیلان برگزارشد. هم‌اندیشی بانک تجارت و شرکت ایران کیش به گزارش روابط عمومی ایران کیش، در ابتدای این جلسه از اقدامات صورت گرفته سال گذشته در حوزه ارتقا کمی و کیفی پذیرندگان…