مرور برچسب

پایانه شعب

پایانه شعب (پین پد) چیست و چه خدماتی دارد؟

پین پد دستگاهی است که در شعب بانک موجود بوده و مشتریان با مراجعه به شعب و احراز هویت کامل، پس از دریافت کارت و شناسایی و تأیید آن می توانند عملیات بانکی ذیل را انجام دهند: انتقال وجه شتابی کارت به کارت ( تا سقف 150.000.000 ریال )…