مرور برچسب

پایا

کف و سقف ساتنا چقدر است؟

آیا می‌دانید کف و سقف ساتنا به صورت حضوری در شعب و غیرحضوری از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک چقدر است، کارمزد ساتنا چه میزانی است و تسویه حواله‌های ساتنا چه زمانی است؟

4تاثیر تصفیه تراکنش‌ها هر 24 ساعت یک بار

بانک مرکزی ضوابط تصفیه سامانه‌های پایا و ساتنا را تغییر داد. براساس بخشنامه‌ای که روز گذشته منتشر شده است، تصفیه حساب‌های این دو سامانه از این پس با تاخیر بیشتری انجام خواهد شد.