مرور برچسب

پذیرش شرکت‌ها در بورس

سامانه پذیرش آنلاین شرکت‌ها در بورس تهران راه‌اندازی شد

سامانه پذیرش آنلاین شرکت ها توسط بورس تهران با امکاناتی مانند دسترسی به تمامی فرآیند و فرم های پذیرش، پاسخ دهی آنلاین و.... راه اندازی شد. معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس تهران اعلام کرد: با توجه به برنامه توسعه ای این بورس در حوزه…