مرور برچسب

پذیره‌نویسی از طریق اپلیکیشن ست

امکان خرید سهام بانک‌‏ها و بیمه‌‏های دولتی به اپلیکیشن ست اضافه شد

امکان خرید سهام بانک‌‏ها و بیمه‏‌های دولتی از طریق اپلیکیشن ست با 20 درصد تخفیف، فراهم شد. پذیره‌نویسی سهام دولت از طریق اپلیکیشن ست بنا بر مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران، سهام بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ایران و همچنین بیمه اتکایی…