مرور برچسب

پذیره‌نویسی صندوق بازنشستگی

پذیره‌نویسی صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری آغاز شد

صندوق‌ بازنشستگی کشوری نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت و صندوق بازنشستگی کشوری» تاسیس کرده و فرابورس ایران میزبان پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق خواهد بود. به گزارش فرابورس ایران، صندوق‌ بازنشستگی…