مرور برچسب

پذیره‌نویسی غیر حضوری سهام

پذیره‌نویسی غیرحضوری سهام دولتی از طریق پرداخت‌نوین

وزارت امور اقتصاد تصمیم گرفته که به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و همچنین بیمه‌های البرز و اتکایی امین را از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری قابل معامله ( ETF) واگذار کند تا از این طریق امکان…