مرور برچسب

پذیره‌‍نویسی فروش ETF

برای خرید کدام سهام‌ها نیازی به کد بورسی نداریم؟

نخستین اطلاعیه وزارت اقتصاد درمورد فراخوان واگذاری پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله (ETF) منتشر و در آن اعلام شد که پذیره‌نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است. نکته مهمی که مطرح است این است که در…