مرور برچسب

پرداخت از  طریق اینترنت اشیا

افراد هوشمند، پرداخت از داخل اتومبیل را ترجیح می‌دهند

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک؛ در آینده پرداخت از  طریق اینترنت اشیا در بسیاری از صنایع تاثیر خواهد گذاشت. همان‌گونه که در مقاله پیش رو گفته شده، در شبکه پرداخت مبلغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری شده تا مشتریان در آینده قادر به پرداخت پول…