مرور برچسب

پرداخت اعتبار یک‌میلیون‌تومانی

پرداخت اعتبار یک‌میلیون‌تومانی به تمام سرپرستان یارانه‌بگیر 

روحانی در تشریح مصوبات جدید دولت برای کرونا گفت:‌ اعتبار یک‌میلیون‌تومانی قرار است به تمام سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر پرداخت شود. پرداخت اعتبار یک‌میلیون‌تومانی به سرپرستان یارانه‌بگیر حسن روحانی در تشریح مصوبات امروز هیئت وزیران برای…