معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

پرداخت اقساط بانک دی

سرویس پرداخت غیرحضوری اقساط تسهیلات در بانک دی راه‌اندازی شد

با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب، سرویس پرداخت غیرحضوری اقساط تسهیلات از طریق وب سایت بانک دی راه اندازی شد. امکان پرداخت غیرحضوری اقساط تسهیلات بانک دی فراهم شد محمدعلی بخشی‌زاده، عضو هیئت عامل و…