مرور برچسب

پرداخت الکترونیکی عوارضی

شرط توسعه عوارض الکترونیکی در آزادراه‌ها چیست؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی توسعه پیدا می‌کند اما اگر مردم عوارض خود را پرداخت نکنند تهمیدات دیگری را در پیش می‌گیریم. محمد اسلامی، درباره طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی و این که چه برنامه‌ای برای ادامه…

مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض استقبال نکردند ‌/ نقدی‌شدن دوباره عوارضی برخی آزادراه‌ها

به دلیل تأخیر در پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی، سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها به تدریج نسبت به نقدی کردن مجدد عوارض آزادراهی به جای پرداخت الکترونیک، اقدام می‌کنند.  موضوع اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک از حدود 2 سال پیش دنبال شد و پنج…

با آپ، به سادگی عوارض اتوبان را پرداخت کنید

حتما شما هم خبر اجباری شدن پرداخت الکترونیک عوارض بعضی از آزادراه‌های کشور را شنیده‌اید. از زمان اجباری شدن پرداخت الکترونیک، نحوه پرداخت و اطمینان از پرداخت صحیح و مطمئن عوارض به یکی از دغدغه‌های مهم کاربران تبدیل شده است. در این نوشته شما…