مرور برچسب

پرداخت الکترونیکی قبض برق

روش‌های پرداخت غیرحضوری قبوض

مشترکان به هنگام پرداخت قبض الکترونیک برق با دقت بیشتری اطلاعات قبض را با اطلاعات کنتور بررسی کرده و درصورت مشاهده اطلاعات نادرست آن را به شرکت‌های توزیع اطلاع دهند.  طرح ملی قبض سبز با هدف حذف قبض کاغذی و تسهیل در ارائه خدمات غیر…

اینفوگرافیک/ روش‌های پرداخت صورتحساب‌های الکترونیک برق

عصر بانک؛به منظور هوشمند کردن فعالیت ها و ارائه خدمات الکترونیکی به مشترکان و احترام به حقوق شهروندی، از ابتدای مهرماه امسال قبوض برق الکترونیک برای مشترکان پایتخت ارسال می شود، به همین منظور شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با صدرو اطلاعیه…