مرور برچسب

پرداخت الکترونیک بهای حمل رانندگان

پرداخت الکترونیک بهای حمل رانندگان حامل محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران

بانک ملت و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با هدف طراحی، تولید، توسعه و پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیک بهای حمل رانندگان برای بارنامه های محموله های به مقصد رسیده این شرکت، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط…