مرور برچسب

پرداخت با بیت‌کوین

صندوق نفتی نروژ بیت‌کوین می‌خرد

دارایی ارز مجازی صندوق ثروت ملی نروژ به واسطه 1.51 درصد سهام آن در شرکت میکرواستراتژی به 600 بیت‌کوین می رسد که حدود 6.3 میلیون دلار با قیمت فعلی ارزش دارد. دارایی ارز مجازی صندوق ثروت ملی نروژ به واسطه 1.51 درصد سهام آن در شرکت…