معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

پرداخت حق بیمه کارفرمایان در بانک رفاه

روش پرداخت حق بیمه کارفرمایان از طریق بانکداری اینترنتی بانک رفاه

در پرداخت حق‌بیمه کارفرمایان صندوق تامین اجتماعی کارفرمایان از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه به صورت شبانه‌روزی می‌توانند حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را پرداخت کنند. مراحل انجام کار: با مراجعه به هریک از شعب بانک رفاه،…