مرور برچسب

پلتفرم‌های جدید مالی

تولید داده‌های قابل اعتماد، مزیت مهم سامانه سککوک

عضو انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: تولید داده‌های قابل اعتماد از مزایای مهم سامانه سککوک به شمار می‌رود. یوسف مرادلو با اشاره به فعالیت سامانه سککوک اظهار داشت: سامانه‌های کسب و کار نقش زیادی در کارکرد بهتر معادن دارند، چرا که…

آینده روشن پلتفرم‌های مالی در اقتصاد ایران

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آینده پلتفرم‌های مالی مانند سککوک را در اقتصاد ایران روشن ارزیابی کرد. علی وقف چی با تاکید بر ضرورت توجه به نوآوری‌ها در حوزه بانکی و استفاده از آن‌ها در بحث رونق تولید گفت: خوشبختانه نوآوری‌های رخ…

تقدیر از بانک مرکزی برای حمایت از پلتفرم‌های جدید مالی

به گزارش روابط عمومی سککوک، محمدحسین قربانی با تقدیر از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حمایت از پلتفرم‌ها و سامانه‌های جدید بانکی با هدف کمک هر چه بیشتر به بحث تولید، گفت: خوشبختانه پلتفرم‌های جدید مالی توانسته‌اند بسیاری از نیازهای حلقه تولید…