مرور برچسب

پلی‌پاد

یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ به «پلی‌پاد» اضافه شد

«پلی‌پاد» همواره در راستای افزایش تنوع بازی‌های قابل تجربه در کنسول ابری مبتنی بر سرزمین هوشمند پاد تلاش می‌کند و این‌ بار یکی از بهترین عناوین سال ۲۰۲۰ به کتابخانۀ این پلتفرم اضافه شده است.