معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

پیام کوتاه بانک ایران زمین

پیام کوتاه بانک ایران زمین چه خدماتی دارد؟

پیام کوتاه بانک ایران زمین، سرویسی است که مشتری از طریق آن می تواند به‌وسیله تلفن همراه خود، اطلاعاتی در مورد تمامی تراکنش‌های صورت گرفته شده روی حساب‌هایش دریافت نماید. مشتری پس از مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک ایران زمین و درخواست…