مرور برچسب

پیشخوان مجازی رسالت

چند فرایند بانکی در پیشخوان مجازی رسالت عملیاتی شد؟

معاون اجرایی فناوری و اطلاعات بانک قرض الحسنه رسالت گفت: تاکنون 37فرآیند بانکی در سامانه مجازی پیشخوان رسالت تعریف و عملیاتی شده است. سیدمحمد مهدوی با اشاره به فراوانی درخواست‌های ثبت شده در پیشخوان مجازی رسالت افزود: بیش از 16درصد از…

تاییدیه حسابرسی مشتریان حقوقی در پیشخوان مجازی رسالت

مشتریان حقوقی بانک قرض الحسنه رسالت می‌توانند به صورت غیرحضوری و در پیشخوان مجازی رسالت درخواست تاییدیه حسابرسی خود را ثبت کنند. بانک قرض الحسنه رسالت، تمامی خدمات خود را به سمت دیجیتالی شدن سوق داده و مشتریان خود اعم از حقیقی و یا حقوقی…