مرور برچسب

چالش پرداخت‌یارها

کارت به کارت یا درگاه پرداخت، مسئله این است!

«از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی خبری از ابزارهای پرداخت نیست»، این خبری بود که حدودا 2هفته پیش منتشر شد. بانک مرکزی در خبری رسما اعلام کرده بود که متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند…