مرور برچسب

چک حامل

صدور چک‌ قدیمی در وجه حامل مانع قانونی دارد؟

بررسی‌ها در گفت‌و‌گو با کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که چک‌های قدیمی که همان چک‌هایی است که در حال حاضر در اختیار افراد قرار دارد را با وجود قوانین چک می‌توان استفاده کرد.  صدور چک‌های قدیمی در وجه حامل مانع قانونی ندارد. بلکه ممنوعیت…