مرور برچسب

کارتخوان فعال

کارتخوان فعال بدون پرونده مالیاتی نداریم

سخنگوی سازمان مالیاتی با بیان اینکه کلیه کارتخوان های فعال به پرونده‌ مالیاتی متصل شده‌اند،در مورد علت عدم تعیین تکلیف پوز اصناف خاص در گذشته گفت: ملاحظه سازمان مالیاتی این بود دستگاه‌های کارتخوانی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط است را…