مرور برچسب

کربنکینگ بانک سپه

مسیر پیچیده مهاجرت کربنکینگ بانک سپه چگونه گذشت؟

سال 99 سال مهمی در عرصه فناوری اطلاعات برای بانک سپه بود. در تیرماه سال گذشته بانک سپه از 83 سامانه جزیره‌ای خود که طی نزدیک به 100 سال فعالیت بانک ایجاد شده بودند در یک مهاجرت بیگ‌بنگی طی کمتر از 20 ساعت به سامانه جامع بانکی داتین مهاجرت…