مرور برچسب

کلید موفقیت

بیست‌‌و‌یک کلید موفقیت

همانطور که در تلاش‌های تغییرات سنتی نیز قابل مشاهده است، برقراری ارتباط روشن هنگام تحول دیجیتال بسیار مهم است. به طور خاص، یکی از کلیدهای موفقیت تحول دیجیتال ارتباطات است که به کارمندان کمک می‌کند بفهمند سازمان به کجا هدایت می‌شود، چرا…