مرور برچسب

کیف الکترونیک پول

عزم جدی بانک مرکزی برای فعال سازی کیف الکترونیک پول

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد و از تمام ابزارهای خود برای تسریع در این امر استفاده…