مرور برچسب

گروه ملی انفورماتیک

تأمین نیازهای نظارتی هوشمند شبکه بانکی با استفاده از توان داخلی در گروه ملی انفورماتیک

گستردگی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات پولی و مالی حاصل از آن، پیچیدگی‌های خاصی را در لایه نظارت به دنبال داشته است که مفهوم و تعریف جدیدی از نظارت را ایجاد کرده و پارادایم نوینی پدید آورده است.