مرور برچسب

گزارش شاپرک

اینفوگرافیک| چکیده‌ای از گزارش آذرماه شاپرک درباره وضعیت شرکت‌های پرداخت

مستند حاضر، گزارش شماره 90 شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.

۷۷۰ هزار میلیارد تومان تراکنش‌های شاپرک در یک ماه

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۵۹ و ۹.۳۱ درصد رشد داشته است.

پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت در رقابت اول و دومی

در گزارش ماهانه شاپرک، عملکرد شرکت‌های PSP در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولین حوزه عملکرد کلی شرکت‌ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت‌ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می‌شود.

بررسی عملكرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در آذرماه

در گزارش ماهیانه شاپرک، شاخص‌های ارائه شده، گستره فعالیت هر یک از شرکت‌هایPSP را در صنعت پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهند و کمک شایان توجهی به مطالعه‌ی بازار هریک از شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت می‌کنند.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان‌ماه

هر ماه شرکت شاپرک با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌های پرداخت در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند. در مطلب ادامه، عملکرد شرکت‌های پرداخت…