مرور برچسب

100 شرکت برتر

جدول/ رتبه‌بندی شرکت‌های گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته میان 500 شرکت برتر ایران

سازمان مدیریت صنعتی رتبه‌بندی سال 1399 شرکت‌های برتر ایران را براساس اطلاعات سال مالی 1398، برای بیست و سومین سال متوالی منتشر کرد. این مقایسه و رتبه‌بندی بر اساس اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد. در این گزارش، پس از…